Referanslar Proje Ayrıntıları

BIRKO


Tüm elektro mekanik tesisatın ve de atık ısıyla buhar üretme kazanlı dizel jenaratörlerinin montaj ve enstallasyonu, tüm boru sistemlerinin ve bununla birlikte izolasyon ve boru tava ayaklarının montajı, bunun yanında tüm kabloların, elektronik enstallasyon malzemelerinin, ayrıca dizel ve fuel oil tanklarının, boru tavalarının, ve de mekanik enstallasyon malzemelerinin temini

BIRKO


Tüm santralın işletmesi, personel seçimi ve personelin işletme ve bakım işleri için eğitilmesi, işletme ve bakım taslaklarının yedek parça listeleriyle birlikte hazırlanması

STELCO

Çevresel hususlar göz önünde bulundurularak Malé  Dizel Termik Sanatralı’nın dizelden ağır yakıta dönüştürülmesiyle ilgili fizibilite çalışmasının hazırlanması

İleri