Projeler

Birleşik Arap Emirlikleri 2010 - 2015
Al Ain bölgesinde bulunan 33 kV kapasitesindeki elektrik dağıtım şebekesinin genişletilmesi
Maldiv Cumhuriyeti 2009 - 2012
Enerji santralı ve şebekesinin genişletilmesi
Eritrea 2008
Toplam 116 MWel kapasitesindeki dizel enerji santrallerinin bakım ve onarımı için yapılan müşavirlik hizmetleri
Birleşik Arap Emirlikleri 2008 - 2011
Seyyar elektrik dağıtım ünitelerinin yerlerinin değiştirilmesi
Birleşik Arap Emirlikleri 2007 - 2014
Elektrik şebekesinin güçlendirilmesi
Sudan 2006 - 2008
Santral işletimi ve bakım hizmetleri
Birleşik Arap Emirlikleri 2006 - 2012
H.H. Sheikh Khalifa sarayında bulunan 11 kV kapasitesindeki enerji şebekesi için yürütülen mühendislik ve müşavirlik hizmetleri
Maldiv Cumhuriyeti 2004 - 2007
Toplam 24 MWel gücündeki üç dizel enerji üniteleri için yürütülen mühendislik ve müşavirlik hizmetleri
Maldiv Cumhuriyeti 2004 - 2005
Dizel enerji ünitelerinde meydana gelen elektrik kesintilerinin araştırılması
Maldiv Cumhuriyeti 2004 - 2005
Malé ve Hulhumalé'yi içeren bölgeleri kapsayan yerlerde elektrik ihtiyacıyla ilgili çalışmalar - Master Plan
Maldiv Cumhuriyeti 2004
Enerji santral binasındaki beton tahribatı ile ilgili gerekli araştırmaların yapılması
Maldiv Cumhuriyeti 2004
Elektrik santralının bulunduğu bölgede zemin kirliliği ile ilgili gerekli araştırmaların yapılması
Maldiv Cumhuriyeti 2004 - 2005
FUNADHOO adasının petrol tanklarının modernize edilmesi için gerekli çalışmaların yapılması
Maldiv Cumhuriyeti 2003 - 2004
Güneş enerjisi sistemiyle çalışan modüllerin 1 Mwel a kadar elektrik üretiminde kullanılması
Maldiv Cumhuriyeti 2003 - 2005
Malé elektrik santralında kurulu bulunan ve dizel yakıtıyla çalışan enerji ünitelerinin ağır yakıtla çalışması için gerekli teknik değişikliklerin yapılması
Maldiv Cumhuriyeti 2003
Akar yakıt tanklarının bulunduğu FUNADHOO adasındaki tüm elektro-mekanik sistemlerin gözden geçirilip, bugünün şartlarına ve teknik standartlarına uygun olarak tekrar düzenlenmesi
Maldiv Cumhuriyeti 2003 - 2005
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun hazırlanması
Maldiv Cumhuriyeti 2002
Dizel yakıtla çalışmak üzere kurulmuş olan Malé elektrik santralının ağır yakıtla çalışabilmesi için gerekli teknik değişimlerin geliştirildiği fizibilite çalışması
Irak 2002 - 2003
Elektrik şebekesi rehabilitasyon programı
Irak 2000 - 2001
Elektrik şebekesi rehabilitasyon programı
Hindistan 2000 - 2001
İnşaat faaliyetlerinin kontrolü ve denetimi, temel inşaat ve de yapı imar planlarının tastik ve onayı
Türkiye 2000
Santral işletmesi, personel seçimi ve personelin işletme ve bakım işleri için eğitilmesi, işletme ve bakım taslaklarının yedek parça listeleriyle birlikte hazırlanması
Dominik Cumhuriyeti 2000
İnşaat faaliyetlerinin kontrolü, iş planının uygulanması, Claim Management, bütçe kontrolü
Irak 2000
Elektrik şebekesi rehabilitasyon programı
Mali 2000
İnşaat faaliyetlerinin kontrolü, mekanik inşaat işlerine bağlı yönetim ve işletmeye alma işlemleri, detaylı planlama dökümanları ve çizimleriyle ilgili mekanik işlemlerin onaylanması
Türkiye 1999 - 2000
Tüm elektro mekanik tesisatın ve de atık ısıyla buhar üretme kazanlı dizel jenaratörlerinin montaj ve enstallasyonu
Türkiye 1999 - 2000
Projenin geliştirilmesi, fizibilite etüdlerinin hazırlanması, teknik ve genel şartnamelerin hazırlanması, tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi
Türkiye 1999
Tüm makinaları, elektrik ekipmanları ve inşaat işlerini kapsayan teknik tasarımın, yerli ürünler ve hizmetler göz önünde bulundurarak hazırlanması
Türkiye 1999
Konaklama ve sıhhi ihtiyaçları karşılamak üzere konteyner temini
Endonezya 1999
Şantiyelerdeki elektro mekanik inşa faaliyetlerinin kontrolü
Endonezya 1998
Gorontalo şantiyesinde şantiye yönetimi ve inşa faaliyetlerinin kontrolü (4 x 2,8 MWel)
Türkiye 1998
IPP bazında yapılan kombine çevirim santralı için fizibilite çalışmalarının hazırlanması
Çad 1998
Santrallardaki makinaların ve ekipmanların teknik durumlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi
Gine Bissau 1998
Santrallardaki makinaların ve ekipmanların teknik durumlarının belirlenmesi, As-built dökümanlarının ve santralın genişletilmesi ve rehabilitasyonu için şartnamelerinin hazırlanması
Eritrea 1998
Detay projelendirme döküman ve çizimlerinin mekanik işlerle ilgili bölümlerinin onaylanması
Çad 1998
N`Djamena da rafineri bağlantılı yeni bir santralın (nafta ve fuel oil kullanmak üzere) yapımı için gerekli teknik tasarımların hazırlanması çalışmaları
Maldiv Cumhuriyeti 1999
Maldiv de bir tatil beldesi kurmak üzere yapılan fizibilite çalışmaları ve buna ek olarak enerji santralı ve deniz suyu arıtma tesisinin planlanması

Geri