Faaliyetler

Projelendirme & İnşaat


Proje Tasarımı / Şartnamenin Hazırlanması
 • Santral alt sistemlerinin tasarımı ve hesaplarının hazırlanması
 • P&I şemalarının ve bunlara ek olarak "Single-Line" diagramlarının hazırlanması
 • Yapı ve yerleştirme planlarının hazırlanması
 • İnşaat zemini inceleme şartnamelerinin hazırlanıp sonuçların değerlendirilmesi
 • Teknik ve genel şartnamelerin hazırlanması
Detay Projelendirme
 • Boru hattı planları, izometriler ve parça listelerinin hazırlanması
 • Bina ve temel tasarımlarının hazırlanması ve de statik hesapların yapılması
 • İnşaat projelerinin (on and offshore) hazırlanması
 • Yangın koruma ve havalandırma sistemlerinin (HVAC) dizaynı
 • Elektrik ve I & C sistemlerinin dizaynı
Enerji Santralı İnşaatı / İşletmeye Alınması
 • Şantiyenin donanım ve organizasyonu
 • Mekanik ve elektrik montaj işleri
 • İşletmeye alma işlemleri
 • İnşaat işleri

Geri