Faaliyetler

Danışmanlık & Mühendislik


Proje Geliştirme
 • Tasarı hazırlama, değer biçme, ekonomik ve finans analizleri ile finans planlaması
 • Uluslararası alanda "Independent Power Project - IPP" adıyla anılan projelerin geliştirilmesi
Proje Hazırlama
 • Şartnamelerin ve antlaşma metinlerinin hazırlanması
 • Proje sürecinin planlanması
 • Verilen tekliflerin değerlendirilmesi
Proje Yönetimi
 • Projenin şartname ve antlaşma metinlerinde belirlenen tekniğe uygun
  olarak gerçekleştirilmesinin kontrolü
 • Planlama evraklarının ve teknik çizimlerin, aynı zamanda her türlü teknik dökümanın şartnameye  uygun olarak hazırlanmasını sağlamak
 • Şantiyedeki inşa faaliyetlerinin kontrolu, bunların planlama evraklarıyla uyumunun kontrolu
 • Proje sahibinin elamanlarının işleve konacak teknikle bütünleşmelerinin
  sağlanması
 • Her türlü ek isteğin değerlendirilmesi ("Claim Management")
 • İnşa edilen makina ve teknik araç gereçlerin işleve geçmelerinde gerekli olan organizasyonun anlaşmada belirlenen zaman içersinde gerçekleşmesini sağlamak
 • Gecikmeleri zamanında ve çözüm önererek proje sahibine bildirmek
Proje Sonuçlandırma
 • As-built dökümanlarının bilgisayar destekli hazırlanışı
 • Şartnameye uygunluk testlerinin yapılması
 • Garanti süresi içinde denetleme faaliyetleri

Geri