Faaliyetler

İşletme, Bakım & Onarım


İşletme ve Bakım
 • İşletme ve bakım taslaklarının hazırlanması
 • Enerji santralı personelinin seçimi ve eğitimi
 • Personelin işletme ve bakım işlerine hazırlanmaları
Enerji Santralı Onarımı
 • Santralda makina ve ekipmanların teknik durumlarının belirlenmesi
 • Tasarım hazırlama çalışmaları
 • Yedek parça ve tesisat malzemeleri şartnamelerinin hazırlanması ve
  bunların temini
 • Montaj çalışmalarının denetimi
 • Yeniden işleme alma
 • Belgelerin / dökümanların güncelleştirilmesi

Geri